Det vil Liberal Alliance i Furesø


LA Furesø stiller igen med en flot liste af personer, som har tilknytning til det private erhvervsliv. For os er det helt afgørende at sætte borgeren i centrum og fastholde, at det er borgeren, der selv skal afgøre, hvorledes livet skal leves. Det er ikke kommunen, som skal bestemme over dig. Kommunen er kun til for borgerne og ikke omvendt. Desværre er tendensen til det modsatte blevet tydeligere og tydeligere over de seneste 10 år. Derfor er der behov for en ny retning i Furesø.

Søren Bronee Bronér er spidskandidat for Liberal Alliance – Søren er født i Farum og har boet næsten hele sit liv i Furesø, og har sine forældre og 3 børn i Furesø. Derfor kender Søren indgående, med nu 2 børn i folkeskolen, til forholdene for børnefamilier, og ældre i Furesø. Søren er en aktiv bruger af Furesø’s smukke natur gennem løb og cykling, når han ikke passer sit job, med analyse, ledelse og Big Data, for en dagligvare virksomhed. Søren repræsenterer i dag Liberal Alliance i Furesø’s byråd og har de seneste par år kæmpet for de liberale synspunkter, og få sund fornuft i byrådet.

Simone Salung Bagger arbejder som konsulent inden for strategisk ledelse og coaching og er Ekstern Lektor ved CBS. Hun sidder i bestyrelsen i en mellemstor dansk produktionsvirksomhed samt er bestyrelsesformand i Grundejerforeningen Rørmose Park i den forening hvori hun bor. Hun har boet i Farum i 10 år og har 2 børn som går i forskellige skoler i Farum.

Steen Horstmann Larsen arbejder for en større dansk virksomhed inden for infrastruktur og kommunikation. Har boet i Værløse siden 1995 og har haft 2 børn i Furesøs skoler. Var medlem af Furesøs Sammenlægningsudvalg og Byråd i kommunens første periode 2006-09.

Inge Storm har gennem mange år arbejdet med leder & medarbejderudvikling i større private & offentlige virksomheder. Hun ønsker mere frihed og selvbestemmelse til institutioner, skoler og ældrepleje og en smuk, grøn by. Inge har boet i Farum i 40 år.

Mads Okkels Hansen er ejer af en virksomhed, der udvikler og implementerer IT systemer primært for større dagligvareleverandører. Mads bor i Værløse.

Niels Høiby er professor i klinisk mikrobiologi og arbejder på Rigshospitalet og Panuminstituttet. Han var som suppleant i Folketinget i 2011 og har siden 2014 været medlem af regionsrådet og stiller igen op som spidskandidat. Han vil især arbejde for at effektivisere sundhedssamarbejdet mellem regionen og kommunen.

Mogens Andersen er tidligere mangeårig økonomiansvarlig for større danske dagligvareleverandører.

Arne Rask har gennem mange drevet egen virksomhed inden for rådgivning af dagligvareleverandører, byggebranchen og senest i forbindelse med bygning af de større nye hospitaler. Arne er desuden formand for Liberal Alliance i Furesø igennem mange år.


...
...
...
...
...